Fundacja
Mamy Serce

Tel.: 42 271 14 51
Fax: 42 271 14 50

Pielęgniarka i Położna - przyjacielem pacjenta dorosłego i dziecka

2014-05-08 20:40:00

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi i Komisja Kształcenia Promocji i Rozwoju Zawodu

we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki i Polskim Towarzystwem Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową pt.

Pielęgniarka i Położna – przyjacielem pacjenta dorosłego i dziecka

Konferencja jest już trzecim spotkaniem dotyczącym problemów zawodowych pielęgniarek i położnych. Tym razem będziemy rozmawiać na tematy związane z prawami pacjenta dorosłego i dziecka oraz rozwiązywać problemy prawno-moralne dotyczące tych aspektów. W programie min.
- Zrozumieć Prawa Pacjenta
- Opieka Transgraniczna
- Oczekiwania pacjenta dorosłego i dziecka - Fundacja "Mamy serce"
- „ Gdy zostałam pacjentem”
- Odpowiedzialność …..
- Opieka skoncentrowana na rodzinie - badanie ankietowe
- Rola pielęgniarki w budowaniu właściwej relacji między personelem medycznym, a opiekunami dziecka przebywającego w oddziale intensywnego nadzoru
- ”Strefa Rodzica”

Miejsce konferencji:

Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, dnia 30 czerwca 2014 roku w godzinach 9.00 - 15.00

Zapraszamy w imieniu ORPiP w Łodzi do czynnego udziału, szczególnie Rodziców i Pacjentów Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony internetowej: www.oipp.lodz.pl/komunikaty oraz w biurze OIPiP.