Konkurs Grantowy Fundacji DOZ „ Razem możemy więcej”

2019-03-30 13:00:00

Fundacja "Mamy Serce" podobnie jak w roku ubiegłym wzięła udział w konkursie grantowym Fundacji DOZ "Razem możemy więcej".

Fundacja DOZ przekazała dofinansowanie, które razem ze środkami własnymi Fundacji "Mamy serce" pozwoliły na pozyskanie kart przedpłaconych, które zostaną przekazane ostatecznym beneficjentom - rodzinom dzieci z wadami serca, zgodnie z regulaminem. Karty umożliwiają dokonanie zakupu niezbędnych leków i środków medycznych.

Pomocą w tej edycji objętych zostanie 75 rodzin pacjentów Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP.