Zarząd fundacji:

  • Krystyna Kornacka- Kopala – Prezes Zarządu Fundacji
  • Marta Klimanek– Wiceprezes Zarządu Fundacji
  • Marta Korporowicz– Członek Zarządu Fundacji
  • Jolanta Starosta - Członek Zarządu Fundacji