PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Przekaż darowiznę

Chcemy pomagać innym dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki.
Serduszkowy Wojownik

JULIAN SAKOWICZ

Julek urodził się w czerwcu 2022rok. Pół roku wcześniej, podczas badań prenatalnych u synka zdiagnozowano wrodzoną wadę serca: przełożenie wielkich naczyń (d-Tga), dwupłatkową zastawkę, jej niedomykalność oraz turbulentne przepływy. Będąc od samego początku pod opieką specjalistów Julian dostał najcenniejszy dar: czas.

Nasz syn godzinę po porodzie był w stanie krytycznym i wymagał pierwszej interwencji kardiologicznej – zabiegu Rashkinda. W 7 dobie życia odbyła się operacja na otwartym sercu – korekta przełożenia naczyń. Aktualnie mierzymy się z powikłaniami w postaci stenozy płucnej i czekają nas kolejne cewnikowania serca. Juluś jest bardzo pogodnym dzieckiem, dzielnie walczy o zdrowie. Kocha towarzystwo starszego rodzeństwa i kundelka Mini.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na dalsze leczenie i rehabilitację synka.

Przekaż mi 1,5%.

Wpłaty darowizn można dokonywać na konto imienne JULKA

w Fundacji Mamy Serce:

Nr konta PLN: Alior Bank 13 2490 0005 0000 4530 1511 8753

Nr konta walutowego: EUR: 91 2490 0005 0000 4600 4781 5229

SWIFT: ALBPPLPW

Tytuł wpłaty: ZC27 JULIAN SAKOWICZ