Ważne dane kontaktowe

dla pacjentów kardiologicznych w ICZMP
Kontakt z Fundacją Mamy Serce

Tel. +48 604 906 078

Izba przyjęć

Tel. 42 271 13 16

Klinika Kardiologii

Tel. 42 271 14 71

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n.med. Tomasz Moszura
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Kobielska
Tel. 42 271 14 74

Pokój lekarski – tel.42 2711479
Pokój pielęgniarek – tel. 42 2711476; 42 2711475
Lekarz dyżurny – tel. 42 2711473
Pokój Echo serca – tel.42 2711468

Klinika Kardiochirurgii

Tel. 42 271 14 51

p.o. Kierownik Kliniki
dr n. med. Marek Kopala
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Alicja Syliwoniuk

Pokój pielęgniarek – tel. 42 271 14 55
Pokój lekarski – tel. 42 271 14 53

Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych

Tel. 42 271 15 19

p.o. Kierownika Kliniki
dr n. med. Marek Maciejewski

Zakład Kardiologii Prenatalnej

Tel. 42 271 15 56

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja – Tel. 42 271 15 06
EKG – tel.42 271 15 08

Nocleg przy dziecku w szpitalu

Hotel Matek (pawilon B) – tel.42 271 17 98
Internat (pawilon A) – tel. 42 271 17 97