Załóż
zbiórkę
Potrzebujesz założyć subkonto dla swojego dziecka, aby zbierać środki?
Subkonto ( czyli zbiórka celowa) umożliwia w Twoim przypadku gromadzenie środków potrzebnych Twojemu dziecku. Istnieje możliwość zbierania środków np. na leczenie,rehabilitację, pobyty szpitalne, wizyty kontrolne, sprzęt medyczny lub leki.

Środki te mogą pochodzić np. z darowizn bliskich osób i rodziny oraz firm, z 1,5% podatku.

Kto może założyć subkonto i czemu może to służyć?

Kto może założyć zbiórkę celową ( subkonto):

 • rodzice, którzy wiedzą że ich dziecko urodzi się z wadą serca.
 • rodzice/ opiekunowie prawni dziecka z wadą sercA

Środki z subkonta można przeznaczyć np. na:

 • sprzęt medyczny niezbędny dzieciom
 • rehabilitację
 • finansowanie związane z pobytem w szpitalu
 • zakup leków,produktów medycznych.
 • zabiegów medycznych
 • turnusów rehabilitacyjnych

Posiadanie subkonta w fundacji pozwala na:

 • zbieranie środków z 1,5%podatku
 • pozyskiwanie darowizn zarówno od osób fizycznych oraz firm przeznaczonych na finansowanie potrzeb związanych z leczeniem podopiecznego ( czyli Twojego dziecka)
 • korzystanie z pomocy Fundacji jako organizacji, której zależy, aby łatwiej było Tobie zbierać fundusze na subkoncie.
PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Dzielimy się pięknem

Chcemy pomagać dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej ( rodziny wielodzietne , samotni rodzice) lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki. Chcemy pomagać naszym Podopiecznym, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych.