Jak
pomagamy
Niesiemy pomoc dzieciom z wadami i chorobami serca oraz ich rodzinom. Nasza obecność na terenie szpitala ICZMP w Łodzi pozwala na bezpośredni kontakt zarówno z dziećmi z wadami serca jak i ich rodzicami.
Organizujemy pomoc psychologiczną

Pomoc psychologiczna dedykowana jest głównie dla dzieci i ich rodziców, które leczone są na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii.

Pomoc psychologa często jest już potrzebna w czasie ciąży, kiedy przyszła mama dowiaduje się o ciężkiej wadzie serca swojego jeszcze nienarodzonego dziecka.

Dalej opieką objęci zostają rodzice, których dzieci są operowane kardiochirurgicznie. Często jest to kilka operacji w życiu dziecka. W przypadku każdego zabiegu kardiochirurgicznego ważne jest wsparcie rodziców dzieci chorych.  Z pomocy psychologa korzystają również starsze dzieci, które niejednokrotnie borykają się z wieloma problemami , których nie mają zdrowi ich rówieśnicy. Czasem zadają pytania typu ” jak długo będę żył/a”. Rozmowa z psychologiem może pomóc im w ich problemach.

PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Dzielimy się pięknem

Chcemy pomagać dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej ( rodziny wielodzietne , samotni rodzice) lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki. Chcemy pomagać naszym Podopiecznym, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych.
1100000
ZEBRALIŚMY (ZŁ)
250
WSPARCIE OTRZYMAŁO (OS.)
300
POMOC PSYCHOLOGICZNA
800000
ZAKUPILIŚMY SPRZĘT (ZŁ)

CO ZROBILIŚMY
DO TEJ PORY

  • Zebrane środki pieniężne: ponad 1 100 000 zł
  • Wsparcie w rehabilitacji i zakupie leków: ponad 250 osób
  • Pomoc psychologiczną otrzymało: ponad 300 osób
  • Zakupiliśmy sprzęt do szpitala o wartości: ok. 800 000 zł
  • Wypożyczyliśmy ponad 250 podopiecznym sprzęt medyczny (pulsoksymetry, aparaty do INR, koncentratory tlenu)
  • Zorganizowaliśmy  dla dzieci hospitalizowanych i ich rodziców szereg akcji na terenie szpitala (Mikołajki, Gwiazdkę, Dzień Dziecka, Dzień Mamy, przedstawienia teatralne na oddziałach, zajęcia plastyczne, spotkania ze znanymi osobami, koncerty, pogadanki, warsztaty).

Wypożyczamy sprzęt medyczny do domu

Często dzieci po operacjach kardiochirurgicznych wychodząc do domu mają zalecenie stosowania specjalistycznego sprzętu medycznego (pulsoksymetry, ekg, aparaty do INR). Wydatki związane z leczeniem, pobytem przy dziecku często przekraczają możliwości rodziców ( czasem samotnej matki lub ojca),którzy niejednokrotnie zmuszeni są do rezygnacji z pracy by opiekować się chorym, niepełnosprawnym dzieckiem. Pomoc w postaci sprzętu  wypożyczonego do domu małym pacjentom pozwala opiekunom zaoszczędzić na wydatkach.

Pomagamy w rehabilitacji

W przypadku rodzin w trudnej sytuacji materialnej staramy się pomagać finansując rehabilitację małych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.

Pomagamy w zakupie leków

Mali pacjenci często wymagają stosowania leków po wyjściu ze szpitala. Staramy się pomóc przy. zakupie leków rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Działamy dla dzieci na oddziałach

Jesteśmy  z dziećmi i ich rodzicami w każdej ważnej chwili ( Dzień Dziecka, Gwiazdka, Walenynki itp.). Umilamy im czas poprzez różnego rodzaju zajęcia na świetlicy oddziałowej, przekazujemy prezenty( maskotki ,gry, książki, kolorowanki itd.). Nasi wolontariusze, organizują dla dzieci na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii przedstawienia, wspólne zajęcia plastyczne, czytanie książek, granie w gry. Na zajęcia te staramy się pozyskać środki głównie w postaci materiałów plastycznych.

Organizujemy pogadanki i warsztaty dla rodziców dzieci z wadami serca.

Podejmujemy działania w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Szeroko upowszechniamy wiedzę o chorobach dzieci o możliwości leczenia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w formie publikacji, wywiadów, seminariów, konferencji oraz przez inne formy masowego przekazu, także podczas organizowania zbiórek publicznych, z których dochód jest przeznaczony na cele Fundacji.

Aktywnie wspieramy rozwój i rozbudowę Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, aby jak najwięcej osób z wadami i chorobami serca mogło uzyskać pomoc w kraju. Staramy się zakupić sprzęt medyczny, który przyczynia się do jeszcze lepszej diagnozy i leczenia.

Pomagamy personelowi medycznemu również w zakresie pomocy psychologicznej. Często personel też potrzebuje rozmowy z psychologiem. Codziennie ocierając się o trudne przypadki i śmierć dzieci personel szpitalny również wymaga wsparcia psychologicznego a dodatkowe warsztaty jak rozmawiać z dzieckiem o jego chorobie lub rodzicem , przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia.

Organizujemy imprezy, zbiórki, różnorodne formy wypoczynku dla dzieci po operacjach kardiochirurgicznych.

Fundacja powstała w 2012 r. i działa nieprzerwanie. W roku 2014 otrzymała status OPP.

Zobacz co dzięki ludziom dobrego serca zrobiliśmy do tej pory