Porady
psychologiczne
W fundacji pracuje 2 psychologów: mgr Jola Starosta i mgr Marta Korporowicz. Pracują zarówno z dziećmi “serduszkowymi” jak i ich rodzicami i całymi rodzinami.
Naszą ideą jest pomoc całej rodzinie

Choroba jednego z jej członków niesie konsekwencje dla pozostałych.

Udzielamy pomocy na oddziałach Kardiologii i Kardiochirurgii, w siedzibie Fundacji, a także po opuszczeniu szpitala przez dziecko i jego opiekunów. Wówczas jest to kontakt telefoniczny, mailowy lub on-line. Ze wsparcia psychologicznego mogą także skorzystać rodzice, którzy pozostają pod opieką Zakładu Kardiologii Prenatalnej oraz każda kobieta w ciąży, która spodziewa się dziecka z wrodzoną wadą serca. Chcemy, aby już od samego początku taka kobieta i jej najbliższa rodzina mogli liczyć na wsparcie naszej fundacji.

Kontakt do psychologów:

mgr Marta Korporowicz : tel.+48 571534472
e-mail: martakorporowicz@mamyserce.org.pl

mgr Jolanta Starosta : tel. +48 605994757
e-mail: jalantastarosta@mamyserce.org.pl

PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Dzielimy się pięknem

Chcemy pomagać dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej ( rodziny wielodzietne , samotni rodzice) lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki. Chcemy pomagać naszym Podopiecznym, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych.