Porady
prawne
Dzieci z wadą serca i ich rodzice często zagubieni są w gąszczu wielu przepisów, w tym prawnych. Zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Takim dzieciom i ich opiekunom przysługują różne prawa ( zniżki, dodatki itp.).
PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Dzielimy się pięknem

Chcemy pomagać dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej ( rodziny wielodzietne , samotni rodzice) lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki. Chcemy pomagać naszym Podopiecznym, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych.