PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Przekaż darowiznę

Chcemy pomagać innym dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki.
Serduszkowy Wojownik

NIKODEM SZTOGRYN 

Cześć!!! Jestem Nikodem i mam wadę serca.

Urodziłem się 15 lutego 2023r. z jedną z najcięższych wad serduszka -HLHS tj. zespołem niedorozwoju lewej komory serca oraz trzema innymi wadami serca.

Jestem już po dwóch zabiegach operacyjnych, w tym jednej na otwartym sercu. Czeka mnie jeszcze kilka operacji, bez których nie mam szans na przeżycie.

W związku z tymi wadami, moi rodzice są zmuszeni do zakupu dodatkowego sprzętu medycznego oraz leków, które są niezbędne do mojego codziennego funkcjonowania. W ciągu swojego życia będę musiał często odwiedzać szpital, który jest oddalony od mojego domu o około 400 km.

Wiąże się to z bardzo dużymi kosztami dojazdu oraz pobytu mojego i mojej mamy w szpitalu. Dodatkowe koszty związane też będą z moją rehabilitacją.

Bardzo proszę ludzi z dobrymi serduszkami o jak największą szansę na normalne życie.

Proszę przekazanie wpłat na moje konto w fundacji, za co bardzo dziękuję wraz z moimi rodzicami.

Przekaż mi 1,5%.

Wpłaty darowizn można dokonywać na konto imienne NIKODEMA

w Fundacji Mamy Serce:

Nr konta PLN: Alior Bank 13 2490 0005 0000 4530 1511 8753

Nr konta walutowego: EUR: 91 2490 0005 0000 4600 4781 5229

SWIFT: ALBPPLPW

Tytuł wpłaty: ZC34 NIKODEM SZTOGRYN