PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Przekaż darowiznę

Chcemy pomagać innym dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki.
Serduszkowa Wojowniczka

WANDA KOCHMAN

Wanda przyszła na świat 16 lutego 2022 roku z jedną z najcięższych wad serca – HLHS (zespół niedorozwoju lewego serca). Wada ta wymaga wieloetapowego leczenia operacyjnego. Wanda w piątej dobie życia przeszła już pierwszą operację na otwartym sercu, ale przed nią jeszcze dwie kolejne ciężkie operacje i długie pobyty w szpitalu.

Wandzia będzie potrzebowała rehabilitacji, sprzętu medycznego i częstych kontroli u wielu specjalistów.

Dlatego prosimy o pomoc i wsparcie dla naszej małej Serduszkowej Wojowniczki !!!

Przekaż mi 1,5%.

Wpłaty darowizn można dokonywać na konto imienne WANDZI

w Fundacji Mamy Serce:

Nr konta PLN: Alior Bank 13 2490 0005 0000 4530 1511 8753

Nr konta walutowego: EUR: 91 2490 0005 0000 4600 4781 5229

SWIFT: ALBPPLPW

Tytuł wpłaty: ZC23 WANDA KOCHMAN