EKG dla Kliniki Kardiologii ICZMP

2020-02-12 09:59:00

Dzisiaj przekazaliśmy do Kliniki Kardiologii nowy aparat EKG.
Mogliśmy go zakupić dzięki darowiznom pieniężnym przekazanych na konto naszej fundacji.
Z pewnością ten dodatkowy aparat wraz z wyposażeniem przyspieszy diagnostykę naszych serduszkowych pacjentów.
Dziękujemy darczyńcom!!!