Co słychać

EKG dla Kliniki Kardiologii ICZMP

Dzisiaj przekazaliśmy do Kliniki Kardiologii nowy aparat EKG. Mogliśmy go zakupić dzięki darowiznom pieniężnym przekazanych na konto naszej fundacji. Z pewnością ten dodatkowy aparat wraz z wyposażeniem przyspieszy diagnostykę naszych serduszkowych pacjentów. Dziękujemy darczyńcom!!!