Co słychać

Piknik 2019 – zbiórka na aparat do pomiaru INR

Dziękujemy SP ZNP Szkoła Podstawowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi za pomoc w pozyskaniu środków podczas Pikniku 2019, na zakup aparatu do pomiaru INR. 
To dzięki Wam z pewnością uda nam się zakupić urządzenie do INR, które będziemy użyczać małym pacjentom. Mamy zamiar mieć ich przynajmniej kilka do wypożyczania (obok pulsoksymetrów)
O zakupie z pewnością poinformujemy:)