Informacje o grancie DOZ

2021-05-26 12:52:00

 

Miło nam poinformować, że Fundacja Mamy Serce ponownie została Laureatem IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.
W ramach programu zrealizujemy projekt pt. Razem Możemy więcej.

Realizacja projektu przewidziana jest do 28.02.2022r

Pomoc zostanie skierowana do rodziców dzieci z wadami serca leczonych w Klinikach Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a potrzebujących wykupić leki lub wyroby medyczne dla swojego dziecka.

Wsparciem w ramach programu zostanie objętych łącznie. 85 osób.
Wartość projektu to ogółem 15 tys. zł. z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji wynosi 5tys.zł.

Rodzice dzieci wychodzących do domu po hospitalizacji a znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, proszeni są o kontakt z Fundacją Mamy Serce pod nr tel. +48 6049068 celem umówienia się na  podpisanie wniosku i odbiór kart uprawniających do wykupu leków w siedzibie fundacji.

 

Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

 

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty