Co słychać

Informacje o grancie DOZ

Miło nam poinformować, że Fundacja Mamy Serce ponownie została Laureatem IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. W ramach programu zrealizujemy projekt pt. Razem Możemy więcej. Realizacja projektu przewidziana jest do 28.02.2022r Pomoc zostanie skierowana do rodziców dzieci z wadami serca leczonych w Klinikach Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a potrzebujących wykupić leki lub wyroby medyczne dla swojego dziecka. Wsparciem w ramach programu zostanie objętych łącznie. 85 osób. Wartość projektu to ogółem 15 tys. zł. z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji wynosi 5tys.zł. Rodzice dzieci wychodzących do domu po hospitalizacji a znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, proszeni są o kontakt z Fundacją Mamy Serce pod nr tel. +48 6049068 celem umówienia się na podpisanie wniosku i odbiór kart uprawniających do wykupu leków w siedzibie fundacji. Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat konkursu:

dozfundacja.pl/projekty/granty