Co słychać, Diagnoza i leczenie, Poczytaj

Badanie EKG u dziecka – co warto wiedzieć

EKG to nieinwazyjne badanie serca, które jest ogólnodostępne i łatwe do wykonania. Nie ma przeciwwskazań wiekowych, dlatego poddawane są jemu również dzieci, nawet noworodki. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości dotyczących pracy serca. Do EKG serca dziecka nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Nie ma żadnych przeciwwskazań, dziecko nie musi być więc na czczo. Jeżeli stale przyjmuje leki, może je zażyć normalnie o stałej porze i w zalecanej ilości. Podczas badania małego dziecka warto mieć w ze sobą smoczek lub zabawki, które – w razie potrzeby – pozwolą uspokoić dziecko. Dzieci starsze należy przygotować wcześniej poprzez rozmowę o tym, jak wygląda badanie np. na zabawce lub obejrzeć wspólnie nagranie z badania. Jego skóra nie może być natłuszczona olejkiem lub balsamem, ponieważ może to utrudnić wykonanie badania, elektrody nie będą stabilnie przyklejone do ciała.
EKG serca dziecka jest przeprowadzane w gabinecie lekarskim, a przygotowaniem pacjenta do badania zajmuje się najczęściej pielęgniarka lub technik elektrokardiolog. Podczas badania często obecny jest też lekarz kardiolog.

Jak przeprowadzane jest badanie?
Dziecko najczęściej przychodzi na badanie z rodzicem. Badanie odbywa się w pozycji leżącej, na leżance. Dziecko powinno mieć zdjęte wierzchnie okrycie z górnej części ciała, tak aby klatka piersiowa była w całości odsłonięta. Do klatki piersiowej przyczepiane są przez pielęgniarkę elektrody, które wcześniej pokrywa się specjalnym żelem. Zadaniem , żelu jest przewodzenie impulsów elektrycznych. Aby uzyskać szczegółowy obraz wszystkich obszarów serca, również dolną, przednią i boczną ścianę , elektrody są przyczepiane do klatki piersiowej oraz po jednej elektrodzie na rękach i nogach. Do urządzenia zostaje przekazany sygnał, i w ten sposób e powstaje zapis w postaci krzywej EKG.

Zapis EKG
Zarówno zapis EKG oraz normy EKG u dzieci różnią się w zależności od ich wieku. Rytm serca u noworodków wynosi ok. 125/min. ( w pierwszych tygodniach). Oś elektryczna serca powinna być skierowana w prawo, z kolei odstęp PQ prawidłowo jest krótki, a jego wartość to średnio około 100 ms. Od ok. 3 miesiąca życia zmniejsza się częstości rytmu serca i trwa aż do wieku dorosłego. W po ok. 6miesiącach życia rytm zatokowy u dziecka niewiele jest zwiększony a jego średnia częstość wynosi ok. 130-135/min. Czasem zdarza się ze względu na stres dziecka badanego po raz pierwszy, że EKG wskazuje szybszą pracę serca. Podczas snu obserwuje się z kolei wolniejszą pracę serca i dlatego wprowadzono następujące normy EKG u dzieci: dla okresu niemowlęcego – 106-186/min, a po 6 miesiącu życia zmiana osi serca od +10 do +120 stopni, średnio 70 stopni.

Dzieci w wieku przedszkolnym – to czynność serca na ok. 100/min. Czas trwania odstępu PQ się wydłuża i maksymalnie wynosi 170 ms. U dzieci powyżej 4 roku życia zespół QRS będzie maksymalnie wynosił 90 ms. U dzieci w wieku 7-12 lat obserwuje się zwolnienie czynności serca do 62-130/min. Zmiany w zapisie EKG są widoczne u nastolatków, gdzie pojawiają się dodatnie załamki T w odprowadzeniach prawokomorowych.

Interpretacja EKG u dzieci.
Każdy wynik badania powinien zostać przedstawiony lekarzowi. Dlatego należy skonsultować się z lekarzem podczas wizyty specjalistycznej u kardiologa. Co jednak warto wiedzieć o zapisie EKG:

  • Załamek P: to czas skurczu przedsionków serca. Przy prawidłowym skurczu załamki będą pojawiać się regularnie. Wysokie załamki mogą świadczyć o przeroście prawego przedsionka serca, a szerokie o przeroście lewego przedsionka.
  • Zespół QRS: to czas skurczu komór serca. Na zapis ten składają się trzy elementy. W przypadku kiedy załamki R i S są za wysokie, może to oznaczać m.in. przerost jednej z komór serca. Przy szerokim zespole QRS możemy mieć do czynienia z wolniejszym przewodzeniem pobudzenia w komorach serca.
  • Załamek T: jest to obraz repolaryzacji komór serca. Za wysoki może wynikać z ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego, za niski sygnalizować m.in. niedoczynność tarczycy, z kolei odwrócony m.in. przerost komory serca.
    Badanie EKG u dziecka wykonuje się w konkretnych przypadkach, przy podwyższonym ryzyku wystąpienia nieprawidłowości w pracy serca, jak również objawach, świadczących o ewentualnych zaburzeniach.

Jak przygotować dziecko do badania EKG?
Do EKG serca dziecka nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Nie ma żadnych przeciwwskazań, dziecko nie musi być więc na czczo. Jeżeli stale przyjmuje leki, może je zażyć normalnie o stałej porze i w zalecanej ilości. Podczas badania małego dziecka warto mieć w ze sobą smoczek lub zabawki, które – w razie potrzeby – pozwolą uspokoić dziecko. Dzieci starsze należy przygotować wcześniej poprzez rozmowę o tym, jak wygląda badanie np. na zabawce lub obejrzeć wspólnie nagranie z badania. Jego skóra nie może być natłuszczona olejkiem lub balsamem, ponieważ może to utrudnić wykonanie badania, elektrody nie będą stabilnie przyklejone do ciała.