Co słychać

Marzenia się spełniają

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”
Carrol Lewis

Ogromnie dziękujemy Pani Katarzynie i Panu Damianowi, rodzicom malutkiej Leny , która na zawsze pozostanie w naszych sercach, za okazaną pomoc w zakupie tabletów na użytek naszej fundacji.

Dzięki tym tabletom podopieczni będą mogli spokojniej korzystać z dostępu do oferowanych różnych form pomocy online oraz łatwiej będzie realizować fundacyjne cele i zamierzenia.

W imieniu dzieci hospitalizowanych w Klinikach Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP D z i ę k u j e m y za spełnienie marzenia