Co słychać

Nasz głos na czerwcowych konferencjach

W czerwcu zarząd naszej Fundacji dwukrotnie prezentował nasz punk widzenia w obszarze wspierania małych pacjentów z wrodzonymi wadami serca i ich rodzin, podczas dwóch ważnych dla nas konferencji.

1 czerwca 2023 był dla nas  bardzo aktywny. Oprócz naszej obecności na oddziałach i przekazania drobnych prezentów dla małych pacjentów braliśmy czynny udział w  Konferencji Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Serce na dłoni”, która odbyła się w auli Instytutu.

Konferencja ta zgromadziła specjalistów z całego kraju, specjalizujących się w różnych gałęziach kardiologii, chorobach wewnętrznych, medycynie rodzinnej oraz zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem kobiet.  Podczas konferencji zostało poruszonych wiele ważnych tematów i zaprezentowane najciekawsze przypadki kliniczne. Dzięki otwartości i zaproszeniu nas przez Panią prof. Agatę Bielecką- Dąbrowę my również mieliśmy własną sesję poświęconą istocie i roli opieki psychologicznej i psychiatrycznej w opiece kardiologicznej od dzieciństwa do dorosłości u pacjentów z wrodzonymi wadami serca i innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Cieszymy się, że uczestniczyło w niej tak liczne grono uczestników konferencji.

Dodatkowo dzięki współpracy z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych młodych artystów, której myślą przewodnią było hasło: „Mamy serce aby żyć”.

W dniach  16-17.06.2023 braliśmy udział w kolejnym ważnym wydarzeniu – V Konferencji Kario-Prental “Wady serca (TGA i HLHS) u płodów, noworodków, dzieci i dorosłych”  zorganizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Serdecznie dziękujemy Pani Prof. Maria Respondek Liberska za zaproszenie naszej fundacji i umożliwienie nam przedstawienia naszych działań na rzecz pacjentów z wws i klinik leczących i diagnozujących wrodzone wady serca u dzieci. Warto dodać że nasza prezentacje swoim wystąpieniem uświetnił również dr Filip Pawliczak, który opowiedział o swojej kardiologicznej drodze zawodowej oraz swoich wspomnieniach jako pacjenta z wws, operowanego wiele lat temu w ICZMP w Łodzi. Zarówno my jak i wszyscy pozostali uczestnicy konferencji byli zdania, że badania prenatalne to podstawa, a rozwój diagnostyki z pewnością przyczynia się do lepszej prognostyki działań medycznych co w konsekwencji daje małym pacjentom większe szanse na przeżycie jak i dojście do pełni zdrowia.