Co słychać

Zasady refundacji pasków do pomiaru INR

Od 1 stycznia 2024 r. refundacja aparatów oraz pasków do pomiaru INR/PT dla dzieci i dorosłych!!! Warto było pisać petycję o refundację pasków i aparatów do INR. https://www.gov.pl/…/petycja-wielokrotna-dotyczaca…
Byliśmy jedną z organizacji, które głośno mówiły o takiej potrzebie, szczególnie u dzieci. To głównie dzięki takim akcjom i samym zainteresowanym oraz wielu organizacji pacjentów mówiących jednym głosem udało się wprowadzać takie zmiany.

Od 1 stycznia 2024 w Polsce wprowadzono do wykazu produktów refundacyjnych aparaty i paski do pomiaru INR/PT dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K wymagających regularnej kontroli wskaźnika krzepliwości krwi. Refundacja na paski do pomiaru INR PT dla dzieci do 18 roku będzie wynosić 15 PLN za pasek, przy czym ilość pasków to 120 szt.(1x 4 mies.) Dla os. dorosłych – 24 szt. (1x 4 mies.).

Kryteria przyznawania refundacji na paski badania INR PT:

Refundacja dotyczy pacjentów leczonych antagonistami witaminy K wymagający regularnej kontroli wskaźnika PT/INR:

 1.  do ukończenia 18. roku życia lub
 2. ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, lub
 3.  z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną, lub
 4.  posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – z uwzględnieniem zdolności pacjenta lub jego opiekuna do prowadzenia samokontroli wskaźnika PT/INR w warunkach domowych.

Limit finansowania na aparat to 1500zł.- odpłatność dla osób dorosłych to 10% raz na 3 lata. Dzieci do 18 roku limit finansowania własnego 0%, oznacza to, że mogą wykorzystać całą kwotę 1500 zł kupując aparat!!!

Kryteria przyznawania refundacji na aparat do badania INR PT :
Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K wymagający regularnej kontroli wskaźnika PT/INR:

 1. do ukończenia 18. roku życia lub
 2. ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, lub
 3.  z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną, lub
 4.  posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – z uwzględnieniem zdolności pacjenta lub jego opiekuna do prowadzenia samokontroli wskaźnika PT/INR w warunkach domowych, jak również edukacji w zakresie ewentualnej zmiany dawkowania leków w oparciu o wyniki z pomiaru.

Uprawnieni do wystawiania recept na refundowane monitory INR oraz paski do pomiaru PT/INR to lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: angiologii, hematologii, kardiologii, kardiochirurgii, pediatrii, podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej jako kontynuacja zlecenia.

Refundacja pasków do INR oraz aparatów odbywa się podobnie jak w przypadku innych wyrobów medycznych na podstawie wystawionego e-zlecenia. Od 1 lipca 2023 roku zlecenia te są przekazywane w formie elektronicznej (e-zlecenie) podobnej do e-recepty.

Kolejne kroki w realizacji zakupu aparatów i pasków do pomiaru INR:

 • lekarz wystawia e-zlecenie
 • pacjent otrzymuje SMS z czterocyfrowym kodem.
 •  w sklepie medycznym (tak jak w aptece) kupujący podaje uzyskany czterocyfrowy kod oraz PESEL osoby, dla której zostało wystawione e-zlecenie. Wpisuje te informacje w odpowiednie pola pod produktem, przed dodaniem do koszyka. Wybiera grupę refundacyjną (dorośli lub dzieci do 18 roku aby zobaczyć aktualną dopłatę do produktu) Paski do INR ( do różnych aparatów) są praktycznie wszystkie refundowane ( ograniczone jednak limitami cenowymi).

Nowością wprowadzoną do refundacji od 1 stycznia 2024 jest możliwość dokonywania zakupów w sklepach internetowych, z wysyłką kurierem. Paski i aparaty do kontroli krzepliwości krwi PT /INR będą mogły być kupowane na odległość i dostarczane kurierem oraz oczywiście w stacjonarnych sklepach zaopatrzenia medycznego. Poniżej podajemy kilka przykładowych linków do zakupów pasków INR (są to tylko przykłady i każdy pacjent sam może znaleźć najbardziej korzystne dla siebie rozwiązanie)

https://redmed.pl/aparaty-paski-pt-inr-refundacja-nfz-c-226.html
https://diabetyk24.pl/search/?search%5Bbox%5D%5Bquery%5D=inr+paski

Tydzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca 7-14 lutego (2)